Jaunumi

Atbalsts pierīgas skolotāju palīgiem

2019. gada 07. novembrī Pierīgas pirmsskolu skolotāju palīgi PPII „Pasaku Valstība” tikās seminārā „ Skolotāju palīgu atbalsts skolotājām ikdienas mācību procesā.” Semināru vadīja un savā pieredzē dalījās projekta Skola2030 Kompetenču pieeja mācību saturā eksperte Inita Irbe. Lektore skolotāju palīgiem palīdzēja izprast pirmsskolas nozīmīgumu bērna personības veidošanā, īpaši akcentējot ierosmes kā sekmīgāk attīstīt bērnu patstāvību un pašapkalpošanās prasmes. Darbojoties komandās, analizējot ikdienas situācijas, radoši darbojoties, skolotāju palīgi bija vienisprātis un apliecināja, ka pārmaiņas nenotiek vienā dienā, bet dziļāka izpratne un pārliecība rodas pakāpeniski. 

Katra jauna pieredze ir jauna ceļa sākums. Šai ceļā novēlu, lai pieredzētais kopā sniedz prieku un gandarījumu, vieš jaunus izaicinājumus un ierosmes turpmākajā darbā!

Vadītājas vietniece izglītības jomā: S. Sīle!

Dalīties: