Iestādes pašnovērtējuma ziņojumi, plāni un akti

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2020/2021

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2021/2022

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2022/2023

Iestādes attīstības plāns 2023.-2027. gadam

VUGD akts 2024

Veselības inspekcija Akts 2023

Audzināšanas darba prioritārie uzdevumi 3 gadiem 2023./2026.

Darba plāns vienam gadam 2023./2024.