Kontakti

Adrese: 
Varavīksnes pils atrodas Gaujas ielā 2B , Ādažos.
Zvaigznīšu pils atrodas Gaujas ielā 4, Ādažos.
Rekvizīti: 

SIA ” LAIK”

Gaujas iela 2b, Ādaži
Ādažu novads, LV – 2164
PVN reģ. Nr. LV 40003922099
AS SEB Banka, kods: UNLALV2X
Konts:LV32UNLA0050013545937

Kontakti