Dokumenti

Līguma paraugs 2022

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums

Veselības inspekcija Akts 2022

Uzņemšanas kārtība

Tāme SIA LAIK 2021

VUGD akts 2022

Kārtības noteikumi vecākiem

Kārtība, kādā rīkojas infekciju slimību gadījumos

Iestādes padomes reglaments

Iekšējās kārtības noteikumi

Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Nepieciešamo lietu saraksts

Kārtība, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas

Kārtība iestādes organizētajos pasākumos

Iestādes nolikums