Dienas ritms

07.15 – 08.30 Bērnu ierašanās bērnudārzā.
08.45 – 09.15 Brokastis.
09.15 – 10.00 Rīta aplītis.
10.00 – 11.00 Pirmsskolas programmas rotaļdarbības.
11.00 – 12.00 Kustību aktivitātes ārā.
12.00 – 12.30 Pusdienas.
12.30 – 15.00 Dienas miegs.
15.00 – 15.45 Celšanās. Gatavošanās launagam.
15.30 – 16.15 Launags un pošanas ārā iešanai.
16.15 - 19.00 *Interešu pulciņi pēc vecāku izvēles.
*Aktivitātes svaigā gaisā.
(Individuāls darbs ar bērniem)
17.30 - 19.15 Rotaļas. Brīvais laiks. Vieglas vakariņas