Mācību maksa

Mācību maksa par Izglītības programmas apguvi ir 425 eiro mēnesī.

Mācību maksa ietver arī:

  • atbalsta personāla darbu grupā ar bērniem;
  • sporta skolotāja vadītas sporta nodarbības grupai;
  • audiologopēda vadītas logoritmikas nodarbības grupā;
  • audiologopēda diagnostisku bērna novērtējumu;
  • mūzikas skolotāja vadītas mūzikas nodarbības grupā un individuāli apakšgrupās.

Atvainojiet, nekas netika atrasts!