Jaunumi

Kā klājas "Taureņu" grupas bērniem pirmajā mācību pusgadā?!

Šis gads mums visiem bijis neparasts, bet nevar teikt ka sliktāks par pārējiem! „Taureņi” ir kļuvuši daudz patstāvīgāki, lieliski tiek galā ar pašapkalpošanās prasmēm, prot organizēt savu dienas darbu tā, ka pietiek laika gan mācībām gan rotaļām ar draugiem.

Jau mācību gada sākumā nolēmām, ka „Taureņiem” dodoties uz skolu ir jābūt drošiem un pārliecinātiem par sevi, par to ko viņi prot un ko dara. Lai nostiprinātu šo sevis pārliecību, katru mēnesi par tēmu katrs bērns veidoja prezentāciju, meklējot informāciju un interesantāko pastāstot grupas draugiem. Vislielākas paldies noteikti ir vecākiem, par viņu atbalstu, sadarbību un līdzdarbošanos, jo bez vecāku palīdzības mēs to nevarētu paveikt!

Septembri mēs iesākām kā „Draudzības mēnesi” – atkārtojot iekšējos kārtības noteikumus, bērni viens otram par tiem stāstīja un tos arī attēloja zīmējumos.

Oktobrī „Taurenīši” veidoja prezentācijas par Latvijas putniem, noskaidrojot vai tie ir nometnieki vai gājputni.

Novembrī  apguvām tēmu „Mīlu tevi Latvija” – šajā tēmā prezentācijās uzzinājām par svarīgākajiem Latvijas simboliem, kā arī veidojām filmiņu  - „Daudz laimes Latvija”.

Decembrī – „Rūķi ciemos brauc” – šis bija emocijām bagātākais mēnesis. Pozitīvas emocijas, pārsteigumi no vecākiem Adventes kalendārā un personalizētās vēstules no rūķīšiem katru dienu.

 Kā jau mēs zinām lielākajai daļai bērnu decembris ir vismīļākais mēnesis, jo ir šī burvība, kas virmo apkārt ar Ziemassvētku rotājumiem, adventas rītiem un rūķīšiem, kuri vēro visus labos darbus un arī palaidnības.

 

Protams, visu laiku gaidītākais brīdis bija Ziemassvētku pasākums – „Noslēpumam pa pēdām”, kur dodoties pa rūķu atstātajām pēdām, meklējām norādes un pildījām tajos uzrakstītos uzdevumus – dziedājām dziesmas, dejojām dejas,devāmies rotaļās un skaitījām dzejolīšus. Vislielākais pārsteigums bija zvans rīķim Tudoram, kurš atklāja, kur Ziemaassvētku vecītis bija paslēpis dāvanu maisu.

Tik daudz kas darīts, tik daudz kas piedzīvots, apgūts un noskaidrots.

Kāds ir kopsavilkums par piedzīvoto un padarīto? – „Taurenīši” prot pastāstīt par savu sagatavoto darbu ļoti radoši un interesanti, nebaidās atbildēt uz draugu sagatavotajiem jautājumiem, zina, ka ne uz visiem jautājumiem spēj atbildēt, bet kopīgiem spēkiem visu varam atrast un atrisināt!

Lai mums visiem interesantiem atklājumiem un piedzīvojumiem bagāts jaunais gads!

 „Taureņu” grupas skolotāja Monta Kulbe

Dalīties: