Jaunumi

"Pelīšu" prieki 2. pusgadā

Janvāra mēnesī mazie „pelēni” baudīja ziemas priekus. Mācījāmies uzcelt ar kopīgiem spēkiem sniegavīru, pikojāmies, krāsojām sniegu un braucām ar ragaviņām.
Ejot cauri bērnībai, katru bērna soli pavada māmiņas un tēta mīļais skats. Fantastiska ir šī dzīvības ķēde:  mazais ķipars ar vienu roku turas pie tēta, ar otru pie māmiņas rokas.
Februāra mēnesī mēs runājām par to, kas ir ģimene. Bērni paši cepa cepumus, lai mājās ar tiem varētu pacienāt savu ģimeni.
Marta mēnesī mazie ķipari iepazinās ar vārdu „TRANSPORTS”. Uzzināja kādi ir transporta veidi. Katram mājās bija dots uzdevums izgatavot savu transportu pēc izvēles, ar kuru pēctam dalīties un rotaļāties grupā.
Aprīļa mēnesī bērni cītīgi apguva prasmi patstāvīgi ģērbties, vēroja pārmaiņas dabā, klausījās putnu balsis, darbojās svaigā gaisā un svinēja Lieldienas.
Maijā pelītes baudīja saulīti un lielākoties darbojās ārā – aplicējot, līmējot, dažādu spēļu spēlējot. Bijām lielie dabas pētnieki un ar lupas palīdzību vērojām dažādus apkārt sastopamos augus.Izaudzējām arī paši savu puķīti un svinējām māmiņdienu.

Kopumā šis gads mums kopā ir paskrējis ļoti ātri. Mazie pelēni ir iejutušies un izpratuši „dzīvīti” bērnudārzā. Iemācījušies dalīties ar citiem grupas biedriem. Turpināsim apgūt dažādas pašapkalpošanās prasmes un baudīsim vasarīgo saulīti ārā.

 Rakstu sagatavoja sk. Karīna

Dalīties: