Jaunumi

Kā veicies "Taureņu" grupai otrajā pusgadā???

Arī otrā pusgadā “Taureņi” turpināja nostiprināt sevī pārliecības sajūtu par to ko viņi prot un ko dara, lai droši varētu doties uz skolu.
Pārliecības sajūta veidojas no tā, kā tu redzi sevi, pasauli un savus mērķus!
“Taureņi” ar interesi turpina iepazīt šo aizraujošo pasauli, izzinot to caur atklājumiem un eksperimentiem.

“Taurenīšiem” svarīgs ir komandas darbs – savstarpējs atbalsts un radošuma izpausme, kā arī liela mīlestība pret sportu, tāpēc sporta nodarbībās visi iesaistās ar lielu prieku!
Cik jauki ir vērot kā kustību izpildes laikā bērni pilnveido un bagātina savu emocionālo noskaņojumu,mums patīk vērot viņu sejas izteiksmes un emocijas, par vārtos iesistu bumbu, pārmestu kūleni, vai komandas uzvaru stafetē.

Janvārī “Taurenīši” veidoja prezentācijas par dzīvniekiem, noskaidroja kuri Latvijas meža dzīvnieki maina kažoku tuvojoties ziemas periodam.
Mēneša svētkos kopīgi izspēlēja ēnu teātri ar nosaukumu - "Meža orķestis" un "Tracis".

Februārī - "Grāmatu un vēstuļu" mēnesī, tika rakstītas vēstules gan draugiem, gan skolotājām un bērni iejutās pastnieka lomā, izdalot "Draudzības pastu"! "Taurenīši" turpināja apgūt prasmi - saskatīt veselajā atsevišķas daļas, veidojot veselo no atsevišķām daļām - kopīgi tika uzrakstīta pasaku grāmatiņa - "Brīnumainais piedzīvojums".

Marts sākās ar tematisko rītu - VUGD prezentāciju "Drošība uz ledus" pārbaudījām savas zināšanas par drošības noteikumu ievērošanu ūdens tilpņu tuvumā, ko darīt, ja redz notikušu nelaimi uz ledus un kā atcerēties glābšanas dienesta telefona numuru. Mēnesi turpinājām ar dabas izzināšanu un vērošanu - sējot, stādot un eksperimentējot!

Aprīlī "Taurenīši" padziļinātāk iepazina savu vecāku profesijas, tikai veidotas prezentācijas un secīgi stāstījumi.
Netika aizmirsta arī tuvākās apkārtnes sakopšana - lai rūpētos par Latvijas tīrību un ilgspējību - "Lielās Talkas" ietvaros.Turpinājām apguvām prasmi pazīt pulksteni.
Šī mēneša laikā arī tika filmētas mūzikas nodarbības, kuru laikā tika apgūtas dejas un dziesmas, lai izveidotu filmiņu Māmiņdienas sveicienam!

Maijā tēma - "Mana skaistā ģimene", katrs dalāmies ar savām ģimenes vērtībām un,  emocijām ko tā rada, jo katram sava ģimene ir pati svarīgākā. Ģimene ir kā maza pasaulīte, visiem kopīgajā pasaulē!
Maijs ir arī mēnesis, kad "Taurenīši" gatavojas savas dzīves pirmajam izlaidumam – tiek apgūtas dejas, rotaļas, dziesmas un dzejoļi. Tiek novēlēti laba vēlējumi draugiem aizejot uz skolu, lai visu iemūžinātu kā mīļu atmiņu – filmiņu.

Jūnijā saņemsim savu pirmo svarīgo dokumentu par PPII beigšanu! Svinēsim mūsu mīļās "PASAKU VALSTĪBAS" 14to dzimšanas dienu! Svinēsim vasaru ar skaistiem pļavas ziediem, siesim Jāņu sieru un  iedziedāsim  vasaras Saulgriežus – LĪGO!LĪGO! 

Šāds ir "Taureņu" grupas pēdējais mācību gads "Pasaku Valstībā" – piesātināts ar interesantiem notikumiem, sadraudzību un prieku!

Mācību gada beigās ar lepnumu un prieku varam teikt, ka kopīgā darbā esam sasnieguši galveno mērķi – “Taureņu” grupas bērni ir radoši ar talantīgu domāšanu, kustīgi, veseli, dzīvespriecīgi un pārliecināti par saviem spēkiem!

ESI SVEICINĀTA SKOLA!!!

 Rakstu sagatavoja "Taureņu"grupas skolotāja Daina Višņevska

Dalīties: