Jaunumi

Dalība Erasmus+ projektā

 

Projekts īstenots ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu.
Projekta Nr. 2020-1-SE01-KA229-077866_5

            “Pasaku Valstība” apzinās Raiņa viedos vārdus: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”
Līdztekus jebkurai izaugsmei notiek arī pārvērtības, laiki mainās, tiem līdzi mainoties arī mūsu iestādei. Viena no mūsdienu aktualitātēm ir digitālo kompetenču ienākšana arī pirmsskolā. Tāpēc, lai būtu tam gatavi labākajā veidā, mēs meklējam iespējas pilnveidot savas zināšanas un attīstīt kompetenci šajā jomā.
Kopš 2020. gada septembra, kad “Pasaku Valstībai” izdevās kļūt par starpskolu pieredzes apmaiņas projekta dalībnieci un kopīgi ar pirmsskolām no Turcijas, Igaunijas, Zviedrijas un Itālijas realizēt projektu “Mācīšana un mācīšanās ar kritisko domāšanu”.
          Līdz šā gada aprīlim visi dalībnieki testēja dažādas IT tehnoloģijas, digitālos rīkus un analogo programmēšanu. Lai tiekoties aprīlī Latvijā, 5 dienu projekta aktivitātēs, apmainītos gūtajā pieredzē un izstrādātu vadlīnijas skolotājiem, kuri vēlas iekļaut digitālās tehnoloģijas mācību procesā darbā ar bērniem bez iepriekšējas pieredzes. Esam priecīgi par mūsu azartiskajām skolotājām, kuras iesaistās projektā apgūstot un testējot jaunas tehnoloģijas, piemēram, QR kodus,  Lego robotiku u.c. savā ikdienas darbībā projekta ietvaros. Ak, šie laimīgie bērni, kuru skolotājas tik drosmīgi dažādo viņu ikdienu pirmsskolā!
Esam pateicīgi par šo iespēju - dalīties savā pieredzē ar ārvalstu kolēģiem un smelties pieredzi no tiem, pateicamies privātajai pirmsskolai CreaKids par piedalīšanos mūsu seminārā daloties pieredzē un produktā – digitālo mācību un metodisko resursu krātuvē www.happykids.lv, kuru izstrādāja paši sava Erasmus+ projekta ietvaros. Kā arī pateicamies atsaucīgajiem uzņēmējiem Ādažu uzņēmēju kopienā – “Ādažu Čipsi”, “Rūdolfs”, “Graci”, “Orkla” par Ādažu “garšu” mūsu viesiem.
       Ar nepacietību gaidām tālāko projekta īstenošanas kārtu, kuras ietvaros dosimies pieredzes apmaiņā uz Turcijas, Igaunijas un Itālijas pirmsskolām. Lai top izaugsme un pārvērtības!

 

 Rakstu sagatavoja izglītības metodiķe Ieva Šūmane

Dalīties: