Cālēnu grupa

Cālēnu grupiņas plānojums 2019./2020. mācību gadā

Janvāris - Grāmatu mēnesis
Cik daudzveidīga ir cilvēku radītā pasaule?

Februāris - Draudzības mēnesis.
Ko es varu darīt pasaulē?

Marts - Ūdens un tā veidi.
Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?

Aprīlis - Rūpējos par savu apkārtējo vidi.
Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?

Maijs - Aug visa pasaulīte.
Ko es varu darīt pasaulē?

Jūnijs - Visa mana Jāņu zāle.
Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?