Vokālais ansamblis

  • (no 1,6 – 7 g.)  –  skolotāja Dita Vaičūne – Grīnberga – plkst.17.10 un 17.50