Vingro kopā ar mani

  • (1,6 – 3 g.)  skolotāja Inese Caune – svētku zālē – plkst.17.05 un 17.45