PASAKU VALSTĪBAS” spēļu darbnīcas

  • „Cālīšu” grupiņā (1,6 – 3 g.), „Mārīšu” un „Taureņu” grupiņās (3 – 7 g.) 

– visu pasākuma laiku!