Kristīgā mācība

  • (no 5 – 7 g.) skolotāja Iveta Blūmavisu pasākuma laiku