Keramika

  • (1,6 – 7 g.) – māksliniece Zigrīda Tauriņa – ēdamzālē – visu pasākuma laiku