Angļu valoda

ilze.jpg

Bērniem no 3 gadu vecuma

Nodarbības vada: Ilze Pētersone – Jezupenoka

Angļu valodas nodarbības vadu jau 9 gadus.

Esmu izstrādājusi savu metodiku un veidu kā veiksmīgāk bērnam apgūt svešvalodu rotaļu veidā.

Maksa: 10,- Euro mēnesī

Ko bērni tur darīs?

Nodarbībās bērni apgūs jaunos vārdiņus, pamata frāzes, izteicienus un jautri pavadīs laiku. Mēs spēlēsim spēles, dziedāsim dziesmas, skaitīsim pantiņus un galvenais mācīsimies pēc iespējas vairāk vārdiņus, ko pēc tam skolā varēsim likt gramatiski pareizos teikumos.

Pats svarīgākais man ir radīt prieku un motivāciju bērnos apgūt svešvalodu kā arī uzdrošināties runāt angliski.

Uzdevumi angļu valodas pulciņā:
• radīt pozitīvu attieksmi un interesi pret angļu valodu;
• vārdu krājuma paplašināšana, tādejādi trenējot arī atmiņu;
• nostiprināt jauno vārdu apguvi caur rotaļām un spēlēm;
• motivēt bērnu izzināt, valodas, valsts un kultūras atšķirības;
• dzejoļu un dziesmiņu apguve caur netiešo iegaumēšanu;
• artikulācijas aparāta vingrināšana apgūstot vārdu izrunu.

Gaidīšu Jūs angļu valodas nodarbībās!

Ar cieņu, Ilze Pētersone