Robotika

  • (no 4,6 – 7 g.)  – ēdamzālē – plkst.17.10; 17.40 un 18.00;