Kontakti

Iestādes vadītājas Ilzes Pētersones – Jezupenokas Tel.: 29483571

e-pasts: vaditaja.pasakuvalstiba@gmail.com


vadītājas vietnieces Daces Boktas – Rībenas – Tel.: 26404051;

e-pasts: dace.pasakuvalstiba@gmail.com


metodiķe Sanda Sīle –  Tel.: 27445168

e-pasts: adnasss19@inbox.lv


Logopēds Jolanta Osīte – 29620133

Rekvizīti: 


SIA ” LAIK”
Rīgas gatve 28 b, Ādaži
Ādažu novads, LV – 2164
PVN reģ. Nr. LV 40003922099
AS SEB Banka, kods: UNLALV2X
Konts:LV32UNLA0050013545937

Advertisements