Ar jautājumiem, ieteikumiem un ierosinājumiem, kas saistīti ar pirmsskolas izglītības iestādes darbu (tajā skaitā bērna pieteikšana dārziņā) varat vērsties pie:

vadītājas vietnieces Daces Boktas – Tel.: 26404051;

e-pasts: dace.pasakuvalstiba@gmail.com


Jautājumos, kas saistīti ar pagarināto grupu, lūgums vērsties pie:

pagarinātās grupas skolotājas Ilonas Nagles – Tel.: 26633139;

e-pasts: ilonanagle@inbox.lv


Ja vēlaties pie mums rīkot neaizmirstamu bērnu ballīti vai noīrēt mūsu zāli, lūdzam vērsties pie:

Iestādes vadītājas Ilzes Pētersones – Jezupenokas Tel.: 29483571

e-pasts: vaditaja.pasakuvalstiba@gmail.com


Psihologs Madara Grandāne – 26468076

Logopēds Jolanta Osīte – 29620133


SIA ” LAIK”
Rīgas gatve 28 b, Ādaži
Ādažu novads, LV – 2164
PVN reģ. Nr. LV 40003922099
AS SEB Banka, kods: UNLALV2X
Konts:LV32UNLA0050013545937

Advertisements