Kontakti

Iestādes vadītāja Ilzes Pētersone – Jezupenoka

Tel.: +371 29483571, e-pasts: vaditaja.pasakuvalstiba@gmail.com


Vadītājas vietniece Sanda Sīle

Tel.: +371 27445168, e-pasts: vietniece.pasakuvalstiba@gmail.com


Metodiķe – Monta Kulbe

Tel.: +371 26728730, e – pasts: metodike.pasakuvalstiba@gmail.com.


Logopēds Jolanta Osīte

Tel.: +371 29620133

Rekvizīti: 


SIA ” LAIK”
Gaujas iela 2b, Ādaži
Ādažu novads, LV – 2164
PVN reģ. Nr. LV 40003922099
AS SEB Banka, kods: UNLALV2X
Konts:LV32UNLA0050013545937

%d bloggers like this: