Kontakti

Iestādes vadītājas Ilzes Pētersones – Jezupenokas Tel.: 29483571

e-pasts: vaditaja.pasakuvalstiba@gmail.com


Metodiķe – Monta Kulbe, Tel.:26728730, e – pasts: metodike.pasakuvalstiba@gmail.com.


vadītājas vietnieces Sanda Sīle – Tel.: 27445168;

e-pasts: vietniece.pasakuvalstiba@gmail.com


Logopēds Jolanta Osīte – 29620133

Rekvizīti: 


SIA ” LAIK”
Rīgas gatve 28 b, Ādaži
Ādažu novads, LV – 2164
PVN reģ. Nr. LV 40003922099
AS SEB Banka, kods: UNLALV2X
Konts:LV32UNLA0050013545937

%d bloggers like this: