Dokumenti

Iekšējās kartības noteikumi 2018

Nepieciešamo lietu saraksts

Līguma paraugs 2019 JAUNS!

Kārtības noteikumi vecākiem

Kārtība, kādā tiek uzņemti bērni pirmsskolas izglītības iestādē

Kārtība, kādā tiek noorganizēta drošība iestādes organizētajos pasākumos

Kārtība, kādā tiek ielaistas iestādē nepiederošas personas

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos

Kārtība kādā iestādē uzturas nepiederošas personas

Tāme SIA Laik 2018

Iestādes padomes reglaments

Iestādes nolikums

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Advertisements
%d bloggers like this: