Category Archives: Aktualitātes

Pašnovērtējuma ziņojums par 2017/2018m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums/Lejupielādēt šeit 

Advertisements

Es un grāmatas man apkārt!

Pirmais pavasara mēnesis „Taureņu” grupai ir bijis ļoti ražīgs, radošs un bagāts ar interesantiem  uzdevumiem. Marts  – mēnesis, kad „Taureņi” apgūst tēmu „Es un grāmatas man apkārt”. Šajā mēnesī bērni paši iejutās audzinātājas lomā, atnesot savu mīļāko grāmatu un par to pastāstot. Bija jāizdomā arī uzdevums, ar kura palīdzību bērniem tika nostiprinātas zināšanas par iepazīto grāmatu.

Daži bērni kopā ar saviem vecākiem bija ļoti pacentušies un izdomājuši dažādas sarežģītības uzdevumus, atbilstoši bērnu vecumposmam un attīstības līmenim.

Šī mēneša laikā sapratām, cik daudz un dažādas grāmatas pastāv, cik dažādi žanri ir bērnu grāmatām un  cik ieinteresēti ir bērni šajā mācību procesā, ja tos māca pats bērns.

Šīs bija iepazītās grāmatas – „Slavenākie burvju triki un ilūzijas”, „Princese Draiskā”, „Lize Analīze un citi skaitāmpanti”, „Bubulis un bubulēns”, „Ekspedīcija internetā”, „Zeltmatīte”, „Ledussirds”, „Vāģi”, „Kurmītis un bikses”, „Kurmītis un lietussargs”, „Mans tētis ir vislabākais”, „Rikiki piedzīvojumi”, „Es jau lasu” , „Jautrā māksla”, „Dejojošā princese” un „Mēnesim ir robs”.

Cik bagātīgs grāmatu klāsts, tik bāgātīgi mazo skolotāju izveidotie uzdevumi – grāmatu rakstīšana, anketas, krāsojamās darba lapas, lego, triki un to zīmēšana, roboti un pat dārgumu pavedienu meklēšana pa visām bērnu dārza telpām.

Pēc radošās darbošanās, „Grāmatu svētki” bija lielisks noslēgums, kura laikā „Taureņu” grupas bērni kopā ar Grāmatu tārpiņu devās ciemos pie „Cālīšiem” un „Mārītēm” ar teatrālu uzvedumu par Trīs sivēntiņiem un vilku, dziesmiņu par grāmatām, dzejolīti par grāmatu tārpiņu, mīklām, jautājumiem un atnesto grāmatu apskati un stāstiem par to. Neaizmirsām arī par pagarinātās grupas bērniem, kuri arī paspēja pie „Taureņiem” paciemoties, lai iepazītos ar mūsu jaukajām un jau mīļajām grāmatiņām!

Tam visam turpinājumā – Ādažu bibliotēkas apmeklējums! ☺

Taureņu grupas audzinātāja – Monta Kulbe

PRIVĀTĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE  „PASAKU VALSTĪBA”  AUG UN ATTĪSTĀS LĪDZI LAIKAM!

 

    Lai arī pavasaris ir atnācis ar balti sniegotām kleitiņām, koka zaros priecīgus un gaišus mirkļus skandina pirmie pavasara vēstneši. Daba mostas un aug, tāpat kā mēs cilvēki – PASAKU VALSTĪBĀ tiecamies tik uz augšu. „ Pasaku Valstības” kolektīvs šajā mācību gadā aktīvi sekoja līdzi novitātēm izglītības jomā un meklēja jaunas un pasaulē atzītas metodes kā uzlabot savu darba kvalitāti darbā ar bērniem. Tā kā Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta  “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kas ļaus skolēniem attīstīt dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes, jau ar pirmajiem rudens mēnešiem, aktīvi piedalījāmies pārmaiņās izglītības sistēmā  Latvijā. Dalību ņēmām jaunā mācību satura apspriešanā SKOLA 2030 rīkotajos forumos, ieguvām zināšanas pirmsskolas izglītbas iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanā kā arī braucām pieredzē uz Montesori pirmsskolas iestādi Latvijā, jo  pedagoģiskā darba kvalitāte ir viens no  galvenajiem faktoriem, kurš ietekmē veiksmīgu bērna attīstību. Lai saprastu, cik tuvu vai tālu esam savā pedagoģiskajā skatījumā, saistībā ar jaunajām kompetenču projekta idejām, esam iesaistījušos Eiropas Savienības programmā „ Erasmus +”, paverot iespēju mācīties no līdzbiedriem un apmainīties pieredzē Eiropa līmenī.

    Tāpat šobrīd aktīvi apmeklējam apmācības un treniņus programmas „STOP 4 – 7” ietvaros, kas veidota sadarbībā ar Latvijas Universitāti, adaptējot Latvijā Nīderlandes un Beļģijas uzvedības terapiju, kura balstīta psiholoģijas pētījumos un kognitīvi biheiviorālās terapijas principos.

   Nākošais mācību gads vairākiem skolotājiem gaidāms arī ar studiju uzsākšanu montessori pedagoģijā, kur kvalificēti pasniedzēji, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un pilnu Montessori didaktiskā materiāla klāstu palīdzēs apgūt teorētiskās zināšanas un iegūt praksi. Apmācībās būs ietvertas gan lekcijas un diskusijas, gan visu 5 mācību materiāla grupu (praktiskās dzīves, sajūtu, valodas, matemātikas un kosmiskās audzināšanas) apgūšana.

    Mūsu katras dienas mērķis ir zinātkāri un dzīvespriecīgi bērni, kuri dzīvo veselīgi un aktīvi, mācās, darbojoties ieinteresēti, iedziļinoties, ar aizrautību un prieku, līdzdarbojas, radoši izpaužas, gūst pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību, ikdienā balstoties vērtībās.  Mūsu vīzija ir bērna brīva un organizēta rotaļdarbība visas dienas garumā, saskaņā ar bērna vajadzībām, interesēm un izglītības iestādes iekšējo kārtību, kurā bērns nav tikai ņēmējs, bet ir pilntiesīgs partneris skolotājai.

    Bērna ieinteresētās, mirdzošās acis ir mūsu galvenais vērtību mērs un apstiprinājums latviešu sakāmvārdam – Darbam sudraba saknes un zelta augļi!

PPII „ Pasaku Valstība” metodiķe – Sanda Sīle

PIRMSSKOLĒNI IEPAZĪST SKOLAS DZĪVI

Lai topošie  pirmklasnieki vieglāk un ātrāk varētu adaptēties jaunajā vidē, kura būs – skola, kā arī gūt tajā labākus panākumus mācībās, „ Taureņu” grupas bērni jau laikus izveidojuši veiksmīgu sadarbību ar pagarinātās grupas skolēniem, kuri nu jau ir regulāri ciemiņi pirmsskolēnu grupiņās, gan pirmsskolēni – viņu klasēs.

    Skolēni ar lielu atbildības sajūtu topošajiem skolēniem māca lasīt, rakstīt, saskaitīt un atņemt. Lasa viņiem priekšā dažadas pasakas, spēlē kopā galda spēles, neizpaliek arī kustību prieks, jo rotaļas un spēles zina gan pirmsskolēni, gan skolēni.

    Skolēni prezentē pirmās, otrās, trešās klases grāmatas un burtnīcas. Pastāsta un parāda kādas nepieciešamas kancelejas preces, iepazīstina ar skolēna dienasgrāmatu, liecību. Neiztikt arī bez kurioziem, jo vienam no skolēniem vienā tādā draudzīgā pēcpusdienā vispār nebija soma paņēmusies līdz, arī par skolu zēns stāstīja, ka tajā var darīt ko vien sirds kāro, noteikumi skolā nepastāvot. Nu tad nācās mazajiem pirmsskolēniem pāšiem izsvērt, kur taisnība, kur varbūt tikai skolēna izdomājums, lai radītu ciemiņos jautru noskaņojumu.

    Ik reiz pēc katras tikšanās ar skolēniem, mazie cenšas ņemt vērā padomus, vairāk uzdrīkstās darīt paši un pats svarīgākais – ar prieku gaida savu pirmo skolas dienu!

 „ Taureņu” grupas skolotāja: Sanda Sīle

KĀ KLĀJAS PAŠIEM MAZĀKAJIEM „PASAKU VALSTĪBĀ”

    Pirmais mācību pusgads ir noslēdzies, tādēļ atskatīsimies, kā „Cālēniem „ veicies.

    Adaptācijas periods noritēja veiksmīgi. Šogad bērni daudz drošāki, komunikablāki, un iespējams tādēļ, spēja iejusties grupā daudz ātrāk

    Ikdienā bērni veic dažādus darbiņus, rotaļājas, piedalās sporta un mūzikas nodarbībās, dodas pastaigā uz tuvējo parku, kā arī pavada laiku bērnudārza rotaļu laukumā. Šajā vecumā liela uzmanība tiek vērsta uz bērna pašapkalpošanās prasmēs. Bērni apgūst prasmi apģērbties, pareizi turēt karoti, ēst. Prieku sagādā palīdzēt pieaugušajiem dažādos darbiņos- puķu laistīšanā, putekļu slaucīšanā utt, tādējādi ļaujot bērnam justies novērtētam. Bērni ir radoši un zinātkāri. Iepazīstam pasauli caur dažādām radošam aktivitātēm.

    Aizvadīti divi skaisti koncerti- Ziemassvētku koncerts un vecvecāku pēcpusdienai veltīts koncerts. Paldies „Cālēniem” par izturību, jo koncerti bija pasakaini skaisti un mīļi.

    Bērnudārzs aicina vecākus gandrīz katru mēnesi veikt kādu mājasdarbu, uzsverot ka darbiņš jāveic kopā ar bērnu. Darbiņi ir ļoti krāsaini, interesanti, un galvenais ka katrā darbā var redzēt to, ka arī bērniņš ir iesaistījies un palīdzējis. Paldies vecākiem par atsaucību šo darbiņu veikšanā.

    Lai gan mazi, bet enerģijas pilni ir „Cālēni”. Viņu vēlme piedalīties, izzināt jauno ir apbrīnojama. Prieks par kopā paveikto, kopā pavadīto pirmo mācību pusgadu. Un liels paldies arī vecākiem, par iesaistīšanos jūsu bērnu ikdienā!

                                                                „ Cālīšu” grupas skolotājas: Gunta un Agnese

ZIEMASSVĒTKU PASAKA

Kad telpas piepilda piparkūku smarža un sapostas eglītes steidz ieņemt goda vietu, tad mūsu „Pasaku Valstību” pārņem burvestību gaisotne, jo klāt ir paši gaidītākie svētki visā gadā – Ziemassvētki!

    Šur tur bija dzirdami klusie rūķu soļi, pasaku mežā ziemas deju dejoja sniega meitiņas, zaķēni turpat netālu kāri cienājās ar burkāniem un spēlēja orķestri, tā ka viss mežs gavilēja, bet paši mazākie pelēni vārīja svētku putru un jautri griezās sniegpārsliņu dejā.  Pats drosmīgākais rūķis – Kriksītis  paša spēkiem, kaut vai putenī vai salā, nolēma tikt ar tēta darbiem galā, cenšoties nogādāt Ziemassvētku vecītim bērnu rakstītās vēstules.

    Bērnu prieks un Kriksīša labie nodomi  palīdzēja Ziemassvētku vecītim atrast ceļu uz „ Pasaku Valstību”.  Pie mirdzošās eglītes, bērnu actiņas mirdzēja, uzdejojot kopā ar vecīti jautru ziemas deju un saņemot sen gaidītās dāvaniņas.

Lai vairojas prieks un siltums ikkatrā sirsniņā!

/kolektīvs/

Logoritmikas nodarbības „PASAKU VALSTĪBĀ”!

Viss ap mums dzīvo saskaņā ar ritma likumiem. Gadalaiku maiņa, dienas un nakts maiņa, sirds ritms un daudzas citas lietas ir pakļautas noteiktam ritmam. Arī cilvēka runa ir ritmiska darbība, kur tiek ievērotas noteiktas pauzes un mainīta balss intonācija.

Jebkuras ritmiskas darbības un kustības, aktivizē cilvēka smadzeņu darbību, tādēļ, lai veicinātu bērna vispārējo attīstību, īpaši runas un valodas jomā, „PASAKU VALSTĪBĀ” tiek organizētas logoritmikas nodarbības.  Nodarbību pamatā ir artikulācijas aparāta, elpošanas (izelpas un ieelpas veidošana), fonēmu artikulācijas,  sīkās roku – pirkstu muskulatūras un vispārējās motorikas vingrinājumu izmantošana, ko papildina rotaļu elementi un kustības ar priekšmetiem. Kustību vingrinājumus pavada skaņu, zilbju un skaitāmpantu izrunāšana, kas veicina atmiņas, uzmanības, uztveres (īpaši, dzirdes uztveres) attīstību un fonemātisko procesu pilnveidošanu.

Sagatavoja: Logopēde Jolanta Osīte

%d bloggers like this: