Tautas dejas

Bērniem no 3 gadu vecumadejo.jpg

Nodarbības vada: Deju un ritmikas skolotāja – Liene Šveicere.

Jau no skolas laikiem aizraujos ar Tautas dejām. Ilgu laiku pati esmu dejojusi Tautas deju kolektīvā, piedalījusies dziesmu un deju svētkos. Tāpēc viennozīmīgi varu teikt, ka dejošana ir zināma bauda, māksla, tā ir atpūta un izklaide.

Nodarbības notiks: 1 x nedēļā – trešdienu pēcpusdienās

Maksa: 12.50 Eiro mēnesī

Kāpēc dejot?

Deja pakāpeniski attīsta bērna fiziskās spējas, sekmē pareizu mugurkaula un bērna stājas attīstību. Dejojot notiek vestibulārā aparāta trenēšana, kā arī nostiprinās muskuļu sistēma. Dejošana veicina spēju vieglāk koncentrēties mācību procesam, darot to brīvā, nepiespiestā veidā.

Dejošana mazina nemieru, stimulē atmiņu un smadzeņu darbību, uzlabo garastāvokli un ceļ pašapziņu! Dejošana palīdz norūdīties. Bērni ir izturīgi, viņi retāk slimo, jo viņi nepārtraukti kustas.

Ko darīsim?

Jautrā, draudzīgā, rotaļu atmosfērā apgūsim dažādas jaukas dejas, vingrojumus kopējai un muzikalitātes attīstībai. Nodarbībās mācamies ne tikai atšķirt labo kāju no kreisās, bet izjust ritmu un atvērties kā personībai katrā dejā. Apgūsim deju pamatsoļus  –  soļošana, galops, teciņus soļi, palēcieni, polka (atbilstoši vecumposmam). Neatsverama nodarbības sastāvdaļa ir rotaļas ar deju elementiem, protams deju iestudēšana, lai priecētu Jūs kādā no koncertiem. Strādāsim grupā un individuāli.

Ar cieņu

Liene Šveicere

%d bloggers like this: