KOPĪGIEM SPĒKIEM „PASAKU VALSTĪBAS” FILIĀLĒM IR TAPUŠI NOSAUKUMI!

Gaidot un baudot Latvijas dzimšanas dienas 101. jubileju, vēlējāmies arī paši sevi iepriecināt ar kaut ko jaunu un vēl nebijušu – dot nosaukumus mūsu abām ”Pasaku Valstības” filiālēm. Lai to izdarītu, mēs vērsāmies pēc bērnu un vecāku palīdzības to izdomāt, piedaloties radošo mājasdarbu izveidē. Uzdevums bija sekojošs – Izveidot jebkāda tipa radošo darbu, kurā būtu atspoguļots katras mājas izdomātais nosaukums( telpisks objekts, afiša, plakāts, zīmējums u.t.t)

Kā arī dots palīgs:

  • Nosaukumam vajadzētu balstīties uz „Pasaku Valstības” tematiku;
  • Tajā vajadzētu būt ne vairāk kā diviem vārdiem, piemēram, „Pasaku karaliste”, „Sapņu māja”;
  • Un tam bija jābūt bērnu izdomātam.

Ņemot vērā mūsu ieteikumus, tapa ļoti interesanti un radoši mājas darbi.

Lai kopīgi nonāktu pie vispiemērotākā un vēlamākā nosaukuma (nosaukumi bija ļoti daudz un visi interesanti), savas domas izteica visi – gan lieli, gan mazi. Katras grupiņas bērni domāja, diskutēja un pauda savu viedokli, kā arī pedagogi. Vecāki to varēja izdarīt izmantojot  www.facebook.lv  ievietoto informāciju un balsot par sev vēlamāko nosaukumu!

Konkurss ir noslēdzies, par nosaukumiem ir nobalsots un lēmums kopīgi ir pieņemts! Čaklie darba rūķi ir varen labi pastrādājuši, un tā, balstoties uz vecāku, bērnu, iestādes personāla un administrācijas balsošanu, nolemts, ka „Pasaku Valstības” Gaujas iela 2B nosaukums ir VARAVĪKSNES PILS”, filiāles Gaujas ielas 4 nosaukums ir„ ZVAIGZNĪŠU PILS”. 

Gaidīsim kopīgo „Pasaku Valstības” dzimšanas dienu un svinēsim svētkus visi kopā svinīgi atklājotabām filiālēm nosaukumus!

Rakstu sagatavoja M.Kulbe

%d bloggers like this: