„Pūcīšu” grupas māmiņu dienas pasākums – „Māmiņ, kopā mēs varam!”

     Māmiņa ir labākais draugs, māmiņa ir eņģelītis bez spārniem. Māmiņa vienmēr visu prot izdarīt pati. Bet vislielākais prieks, ka ar māmiņu kopā mēs varam piedzīvot un izbaudīt visu to, ko mums piedāvā piedzīvojumiem bagātā bērnība. Mazie „Pūcēnu” grupas bērni kopā ar savām māmiņām pasākumā priecēja klātesošos ar dažādiem trikiem, vingrošanas paraugdemonstrējumiem, pašu bērnu sacerētām dziesmām, deklamētiem dzejoļiem, mīklām, pat teatrāliem uzvedumiem. 

Patiess prieks apzināties, cik patiesi māmiņas ir talantīgas un savus talantus liek lietā bērna audzināšanā!

Vēlos pateikt paldies bērniem, skolotājām, mūzikas skolotājai un visam pirmsskolas kolektīvam,  kuri rūpējās, lai šie svētki izdotos krāšņi un mīļi!

Vadītājas vietniece: Sanda Sīle


%d bloggers like this: