„Lācīšu” grupas māmiņu dienas pasākums – kafejnīca „ Ziedu pļava”.

Ar siltu saulīti, ar pirmajiem ziediem nosvinēti skaistākie svētki pavasarī – svētki māmiņām.

„Lācīšu” grupas māmiņu dienas pasākums – kafejnīca „ Ziedu pļava”.

Māmiņas tika aicinātas uz grupu, kur viņas gaidīja bērni, sagatavojuši svētku galdu un izrotājuši telpu, nu gluži tādu kā brīnumainās pasakās.

    Skolotājas iedrošināti, bērni pamanījās ne tikai paši izdziedāt sarežģītus dziesmas vārdus, bet savā dziedājumā iesaistīt arī māmiņas, kuras aktīvi atbalstīja sava bērna centienus. Kafejnīcā „Ziedu pļava” koncerts noslēdzās ar lustīgu ballīti, kur disko gaismu ielokā, māmiņas kopā ar saviem bērniem izlocīja kājas jautros deju ritmos. 

Vēlos pateikt paldies bērniem, skolotājām, mūzikas skolotājai un visam pirmsskolas kolektīvam,  kuri rūpējās, lai šie svētki izdotos krāšņi un mīļi!

Vadītājas vietniece: Sanda Sīle


%d bloggers like this: