Vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdiena „PASAKU VALSTĪBĀ”

Man bij dziesmu vācelīte,
Klētiņā glabājama,
Kad es gāju tautiņās,
Pa vienai šķetināju.

    Līdz ar rudens iestāšanos un pirmajām zeltainajām rudens lapām, mūsu pirmsskolā „Pasaku Valstība” norisinājās vecvecākiem veltīts pasākums. Tajā tika tīti vaļā un šķetināti gudrie dzīves padomiņi un lūkots –  vai rudentiņš jau sētiņā?

    Katra grupiņa bija parūpējusies par atraktīvu un skanīgu priekšnesumu, dzejolīšiem un mīļiem vārdiem saviem vecvecākiem. 

    Pēc koncerta, vecvecākiem kopā ar mazbērniem bija iespēja jautri uzdancot un iepazīt grupas telpas, kur viņus gaidīja pašu bērnu cepti našķi un radošas nodarbes.

Sirsnīgs paldies visām vecmāmiņām un vectētiņiem par ierašanos, brīnišķīgiem, radošiem mazbērniem un bērnu vecākiem par kopā būšanas prieku!

„Taureņu” grupas skolotāja: S. Sīle

%d bloggers like this: