Monthly Archives: Oktobris 2018

Vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdiena „PASAKU VALSTĪBĀ”

Man bij dziesmu vācelīte,
Klētiņā glabājama,
Kad es gāju tautiņās,
Pa vienai šķetināju.

    Līdz ar rudens iestāšanos un pirmajām zeltainajām rudens lapām, mūsu pirmsskolā „Pasaku Valstība” norisinājās vecvecākiem veltīts pasākums. Tajā tika tīti vaļā un šķetināti gudrie dzīves padomiņi un lūkots –  vai rudentiņš jau sētiņā?

    Katra grupiņa bija parūpējusies par atraktīvu un skanīgu priekšnesumu, dzejolīšiem un mīļiem vārdiem saviem vecvecākiem. 

    Pēc koncerta, vecvecākiem kopā ar mazbērniem bija iespēja jautri uzdancot un iepazīt grupas telpas, kur viņus gaidīja pašu bērnu cepti našķi un radošas nodarbes.

Sirsnīgs paldies visām vecmāmiņām un vectētiņiem par ierašanos, brīnišķīgiem, radošiem mazbērniem un bērnu vecākiem par kopā būšanas prieku!

„Taureņu” grupas skolotāja: S. Sīle

Advertisements

Novembra pasākumi

“…Tāds nu es reiz biju…”/ Minhauzens/

“…Tāds nu es reiz biju…”/ Minhauzens/

„Taureņu” grupas bērni, tāpat kā citus gadus, arī šoruden devās aizraujošā ekskursijā, lai iepazītu savu zemīti – Latviju. Šoreiz bērni apmeklēja sapņu un fantāziju apvīto vietu – Minhauzena muzeju. 

Pirms došanās muzejā, bērni ar interesi aplūkoja un iepazina muižas pagalmu, tās apkārtni, Minhauzena paša stādītos ozolus.

Ienākot muzejā,  bērni  novērtēja savu atspulgu greizajos spoguļos, kopā ar gidu iepazina muzeja telpas, īstenu dāmu paradīzes stūrīti,  guva nelielu ieskatu  18. gs. sadzīvē un Minhauzena un Jakobīnes dzīves gaitās. 

Ekskursijas izskaņā bērni noskatījās multiplikācijas filmiņu par Minhauzenu un 2. stāvā aplūkoja  Latvijā plašāko vaska figūru kolekciju „IZCILAS PERSONĪBAS LATVIJAS VĒSTURĒ”.

Prieks par bērnu mirdzošajām acīm un dažādiem jautājumiem gidam, mācību eksursijas laikā, tas vien liecina, ka bērniem ir zinātkāre uzzināt, iepazīt un izpētīt pasauli sev apkārt!

„Taureņu” grupas skolotāja: Sanda Sīle

%d bloggers like this: