Aprīļa tēmas

Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?

TEMATS – ES – PAVASARĪ!

Vērtības: Atbildība, centība, čaklums.

„Taureņu”grupa 

 • Vārdu krājuma paplašināsana ar jauniem putnu nosaukumiem;
 • Novērot un saskatīt putnu daudzveidību;
 • Iepazīstināt, kur un kā dzīvo gājputni;
 • Ekoloģiskā situācija apkārtējā vidē;
 • Tīrība, kārtība un pieklājīga uzvedība, atrodoties pie dabas.
 • Kā gaisa temperatūra ietekmē dabas procesus pavasarī?

„MĀRĪŠU”grupa 

 • Izmaiņas dabā tuvākajā apkārtnē, iestājoties pavasarim; 
 • Pavasara vēstneši dzīvajā dabā;
 • Kukaiņi pēc to izskata un dzīvesveida (atrašanās dabā);
 • Tīrība, kārtība un pieklājīga uzvedība, atrodoties pie dabas.

   

„CĀLĪŠU”grupa 

ES –  PAVASARĪ – DABĀ!

%d bloggers like this: