Aprīļa tēmas

Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?

TEMATS – ES – PAVASARĪ!

Vērtības: Atbildība, centība, čaklums.

„Taureņu”grupa 

  • Vārdu krājuma paplašināsana ar jauniem putnu nosaukumiem;
  • Novērot un saskatīt putnu daudzveidību;
  • Iepazīstināt, kur un kā dzīvo gājputni;
  • Ekoloģiskā situācija apkārtējā vidē;
  • Tīrība, kārtība un pieklājīga uzvedība, atrodoties pie dabas.
  • Kā gaisa temperatūra ietekmē dabas procesus pavasarī?

„MĀRĪŠU”grupa 

  • Izmaiņas dabā tuvākajā apkārtnē, iestājoties pavasarim; 
  • Pavasara vēstneši dzīvajā dabā;
  • Kukaiņi pēc to izskata un dzīvesveida (atrašanās dabā);
  • Tīrība, kārtība un pieklājīga uzvedība, atrodoties pie dabas.

„CĀLĪŠU”grupa 

ES –  PAVASARĪ – DABĀ!

Advertisements
%d bloggers like this: