PRIVĀTĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE  „PASAKU VALSTĪBA”  AUG UN ATTĪSTĀS LĪDZI LAIKAM!

 

    Lai arī pavasaris ir atnācis ar balti sniegotām kleitiņām, koka zaros priecīgus un gaišus mirkļus skandina pirmie pavasara vēstneši. Daba mostas un aug, tāpat kā mēs cilvēki – PASAKU VALSTĪBĀ tiecamies tik uz augšu. „ Pasaku Valstības” kolektīvs šajā mācību gadā aktīvi sekoja līdzi novitātēm izglītības jomā un meklēja jaunas un pasaulē atzītas metodes kā uzlabot savu darba kvalitāti darbā ar bērniem. Tā kā Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta  “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kas ļaus skolēniem attīstīt dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes, jau ar pirmajiem rudens mēnešiem, aktīvi piedalījāmies pārmaiņās izglītības sistēmā  Latvijā. Dalību ņēmām jaunā mācību satura apspriešanā SKOLA 2030 rīkotajos forumos, ieguvām zināšanas pirmsskolas izglītbas iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanā kā arī braucām pieredzē uz Montesori pirmsskolas iestādi Latvijā, jo  pedagoģiskā darba kvalitāte ir viens no  galvenajiem faktoriem, kurš ietekmē veiksmīgu bērna attīstību. Lai saprastu, cik tuvu vai tālu esam savā pedagoģiskajā skatījumā, saistībā ar jaunajām kompetenču projekta idejām, esam iesaistījušos Eiropas Savienības programmā „ Erasmus +”, paverot iespēju mācīties no līdzbiedriem un apmainīties pieredzē Eiropa līmenī.

    Tāpat šobrīd aktīvi apmeklējam apmācības un treniņus programmas „STOP 4 – 7” ietvaros, kas veidota sadarbībā ar Latvijas Universitāti, adaptējot Latvijā Nīderlandes un Beļģijas uzvedības terapiju, kura balstīta psiholoģijas pētījumos un kognitīvi biheiviorālās terapijas principos.

   Nākošais mācību gads vairākiem skolotājiem gaidāms arī ar studiju uzsākšanu montessori pedagoģijā, kur kvalificēti pasniedzēji, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un pilnu Montessori didaktiskā materiāla klāstu palīdzēs apgūt teorētiskās zināšanas un iegūt praksi. Apmācībās būs ietvertas gan lekcijas un diskusijas, gan visu 5 mācību materiāla grupu (praktiskās dzīves, sajūtu, valodas, matemātikas un kosmiskās audzināšanas) apgūšana.

    Mūsu katras dienas mērķis ir zinātkāri un dzīvespriecīgi bērni, kuri dzīvo veselīgi un aktīvi, mācās, darbojoties ieinteresēti, iedziļinoties, ar aizrautību un prieku, līdzdarbojas, radoši izpaužas, gūst pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību, ikdienā balstoties vērtībās.  Mūsu vīzija ir bērna brīva un organizēta rotaļdarbība visas dienas garumā, saskaņā ar bērna vajadzībām, interesēm un izglītības iestādes iekšējo kārtību, kurā bērns nav tikai ņēmējs, bet ir pilntiesīgs partneris skolotājai.

    Bērna ieinteresētās, mirdzošās acis ir mūsu galvenais vērtību mērs un apstiprinājums latviešu sakāmvārdam – Darbam sudraba saknes un zelta augļi!

PPII „ Pasaku Valstība” metodiķe – Sanda Sīle

%d bloggers like this: