Mēnesis: 2018. gada marts

Pasākumi aprīlī

Aprīļa tēmas

Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju? TEMATS – ES – PAVASARĪ! Vērtības: Atbildība, centība, čaklums. „Taureņu”grupa  Vārdu krājuma paplašināsana ar jauniem putnu nosaukumiem; Novērot un saskatīt putnu daudzveidību; Iepazīstināt, kur un kā dzīvo gājputni; Ekoloģiskā situācija apkārtējā vidē; Tīrība, kārtība un pieklājīga uzvedība, atrodoties pie…

Es un grāmatas man apkārt!

Es un grāmatas man apkārt!

Pirmais pavasara mēnesis „Taureņu” grupai ir bijis ļoti ražīgs, radošs un bagāts ar interesantiem  uzdevumiem. Marts  – mēnesis, kad „Taureņi” apgūst tēmu „Es un grāmatas man apkārt”. Šajā mēnesī bērni paši iejutās audzinātājas lomā, atnesot savu mīļāko grāmatu un par to pastāstot. Bija jāizdomā…

PRIVĀTĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE  „PASAKU VALSTĪBA”  AUG UN ATTĪSTĀS LĪDZI LAIKAM!

      Lai arī pavasaris ir atnācis ar balti sniegotām kleitiņām, koka zaros priecīgus un gaišus mirkļus skandina pirmie pavasara vēstneši. Daba mostas un aug, tāpat kā mēs cilvēki – PASAKU VALSTĪBĀ tiecamies tik uz augšu. „ Pasaku Valstības” kolektīvs šajā mācību gadā…

%d bloggers like this:
%d bloggers like this:
%d bloggers like this:
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: