Monthly Archives: marts 2018

Pasākumi aprīlī

1APRILIS Rigas gatve 28 Pasakumi.jpg

Advertisements

Aprīļa tēmas

Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?

TEMATS – ES – PAVASARĪ!

Vērtības: Atbildība, centība, čaklums.

„Taureņu”grupa 

 • Vārdu krājuma paplašināsana ar jauniem putnu nosaukumiem;
 • Novērot un saskatīt putnu daudzveidību;
 • Iepazīstināt, kur un kā dzīvo gājputni;
 • Ekoloģiskā situācija apkārtējā vidē;
 • Tīrība, kārtība un pieklājīga uzvedība, atrodoties pie dabas.
 • Kā gaisa temperatūra ietekmē dabas procesus pavasarī?

„MĀRĪŠU”grupa 

 • Izmaiņas dabā tuvākajā apkārtnē, iestājoties pavasarim; 
 • Pavasara vēstneši dzīvajā dabā;
 • Kukaiņi pēc to izskata un dzīvesveida (atrašanās dabā);
 • Tīrība, kārtība un pieklājīga uzvedība, atrodoties pie dabas.

   

„CĀLĪŠU”grupa 

ES –  PAVASARĪ – DABĀ!

Es un grāmatas man apkārt!

Es un grāmatas man apkārt!

Pirmais pavasara mēnesis „Taureņu” grupai ir bijis ļoti ražīgs, radošs un bagāts ar interesantiem  uzdevumiem. Marts  – mēnesis, kad „Taureņi” apgūst tēmu „Es un grāmatas man apkārt”. Šajā mēnesī bērni paši iejutās audzinātājas lomā, atnesot savu mīļāko grāmatu un par to pastāstot. Bija jāizdomā arī uzdevums, ar kura palīdzību bērniem tika nostiprinātas zināšanas par iepazīto grāmatu.

Daži bērni kopā ar saviem vecākiem bija ļoti pacentušies un izdomājuši dažādas sarežģītības uzdevumus, atbilstoši bērnu vecumposmam un attīstības līmenim.

Šī mēneša laikā sapratām, cik daudz un dažādas grāmatas pastāv, cik dažādi žanri ir bērnu grāmatām un  cik ieinteresēti ir bērni šajā mācību procesā, ja tos māca pats bērns.

Šīs bija iepazītās grāmatas – „Slavenākie burvju triki un ilūzijas”, „Princese Draiskā”, „Lize Analīze un citi skaitāmpanti”, „Bubulis un bubulēns”, „Ekspedīcija internetā”, „Zeltmatīte”, „Ledussirds”, „Vāģi”, „Kurmītis un bikses”, „Kurmītis un lietussargs”, „Mans tētis ir vislabākais”, „Rikiki piedzīvojumi”, „Es jau lasu” , „Jautrā māksla”, „Dejojošā princese” un „Mēnesim ir robs”.

Cik bagātīgs grāmatu klāsts, tik bāgātīgi mazo skolotāju izveidotie uzdevumi – grāmatu rakstīšana, anketas, krāsojamās darba lapas, lego, triki un to zīmēšana, roboti un pat dārgumu pavedienu meklēšana pa visām bērnu dārza telpām.

Pēc radošās darbošanās, „Grāmatu svētki” bija lielisks noslēgums, kura laikā „Taureņu” grupas bērni kopā ar Grāmatu tārpiņu devās ciemos pie „Cālīšiem” un „Mārītēm” ar teatrālu uzvedumu par Trīs sivēntiņiem un vilku, dziesmiņu par grāmatām, dzejolīti par grāmatu tārpiņu, mīklām, jautājumiem un atnesto grāmatu apskati un stāstiem par to. Neaizmirsām arī par pagarinātās grupas bērniem, kuri arī paspēja pie „Taureņiem” paciemoties, lai iepazītos ar mūsu jaukajām un jau mīļajām grāmatiņām!

Tam visam turpinājumā – Ādažu bibliotēkas apmeklējums! ☺

Taureņu grupas audzinātāja – Monta Kulbe

PRIVĀTĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE  „PASAKU VALSTĪBA”  AUG UN ATTĪSTĀS LĪDZI LAIKAM!

 

    Lai arī pavasaris ir atnācis ar balti sniegotām kleitiņām, koka zaros priecīgus un gaišus mirkļus skandina pirmie pavasara vēstneši. Daba mostas un aug, tāpat kā mēs cilvēki – PASAKU VALSTĪBĀ tiecamies tik uz augšu. „ Pasaku Valstības” kolektīvs šajā mācību gadā aktīvi sekoja līdzi novitātēm izglītības jomā un meklēja jaunas un pasaulē atzītas metodes kā uzlabot savu darba kvalitāti darbā ar bērniem. Tā kā Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta  “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kas ļaus skolēniem attīstīt dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes, jau ar pirmajiem rudens mēnešiem, aktīvi piedalījāmies pārmaiņās izglītības sistēmā  Latvijā. Dalību ņēmām jaunā mācību satura apspriešanā SKOLA 2030 rīkotajos forumos, ieguvām zināšanas pirmsskolas izglītbas iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanā kā arī braucām pieredzē uz Montesori pirmsskolas iestādi Latvijā, jo  pedagoģiskā darba kvalitāte ir viens no  galvenajiem faktoriem, kurš ietekmē veiksmīgu bērna attīstību. Lai saprastu, cik tuvu vai tālu esam savā pedagoģiskajā skatījumā, saistībā ar jaunajām kompetenču projekta idejām, esam iesaistījušos Eiropas Savienības programmā „ Erasmus +”, paverot iespēju mācīties no līdzbiedriem un apmainīties pieredzē Eiropa līmenī.

    Tāpat šobrīd aktīvi apmeklējam apmācības un treniņus programmas „STOP 4 – 7” ietvaros, kas veidota sadarbībā ar Latvijas Universitāti, adaptējot Latvijā Nīderlandes un Beļģijas uzvedības terapiju, kura balstīta psiholoģijas pētījumos un kognitīvi biheiviorālās terapijas principos.

   Nākošais mācību gads vairākiem skolotājiem gaidāms arī ar studiju uzsākšanu montessori pedagoģijā, kur kvalificēti pasniedzēji, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un pilnu Montessori didaktiskā materiāla klāstu palīdzēs apgūt teorētiskās zināšanas un iegūt praksi. Apmācībās būs ietvertas gan lekcijas un diskusijas, gan visu 5 mācību materiāla grupu (praktiskās dzīves, sajūtu, valodas, matemātikas un kosmiskās audzināšanas) apgūšana.

    Mūsu katras dienas mērķis ir zinātkāri un dzīvespriecīgi bērni, kuri dzīvo veselīgi un aktīvi, mācās, darbojoties ieinteresēti, iedziļinoties, ar aizrautību un prieku, līdzdarbojas, radoši izpaužas, gūst pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību, ikdienā balstoties vērtībās.  Mūsu vīzija ir bērna brīva un organizēta rotaļdarbība visas dienas garumā, saskaņā ar bērna vajadzībām, interesēm un izglītības iestādes iekšējo kārtību, kurā bērns nav tikai ņēmējs, bet ir pilntiesīgs partneris skolotājai.

    Bērna ieinteresētās, mirdzošās acis ir mūsu galvenais vērtību mērs un apstiprinājums latviešu sakāmvārdam – Darbam sudraba saknes un zelta augļi!

PPII „ Pasaku Valstība” metodiķe – Sanda Sīle

%d bloggers like this: