Tēvu dienas pasākums – „Stiprinieks”

„Pasaku Valstība”  8. septembrī svinēja un jautrā gaisotnē atzīmēja Tēvu dienu.

Laika apstākļi mūs nelutināja, bet tiem spītējot, gan bērni, gan viņu mīļie tēvi, vectēvi, radi un draugi, azartiski piedalījās visās mūsu sagatavotajās aktivitātēs!

Jautrie brīži iesākās ar tuvāku iepazīšanos. Sporta skolotājas Ineses Caunes vadībā, visi dalībnieki iepazinās viens otru ar alfabēta un izvingrošanās palīdzību.

Lai pasākums būtu interesants un daudzveidīgs, katras grupiņas dalībnieki pārbaudīja savas spējas un varēšanu vairākos kontrolpunktos:

  1. Azartiskā volejbola spēle parka teritorijā;
  2. Medaļu veidošana – uz koka ripiņām bērni zīmēja saviem tēviem medaļas, kopīgiem spēkiem urba caurumiņu un kad virvīte bija piesieta, kāra to kaklā;
  3. Pāru stafete – šeit tika pārbaudīta bērnu – vecāku savstrpējā sadarbība, ātrums un precizitāte.

Apguvuši un nostiprinājuši sadarbības prasmes, dalībnieki draudzīgi devās uz nākamo punktu –

  1. Lielā rata ripināšana un jautrā bumbiņu ķeršana.

Pēc tik sportiskām un draudzīgām  aktivitātēm palika pati gardākā aktivitāte –

  1. Maizīšu gatavošana. Bērni un vecāki mainījās lomām!Bērni gatavoja saviem mīļajiem tieši tādu maizīti, kādu tie vēlējās, mazie izrādās prot būt īsti pavāriņi.

Izkustējušies un ar pilniem vēderiņiem noslēdzās mūsu Tēvu dienas pasākums „Stiprinieks”.

Ar šo, kopīgi pavadīto dienu, vēlējāmies jums parādīt, cik svarīga ir tēvu loma bērnu audzināšanā, cik bērni ir priecīgi būt kopā ar jums, laimīgi pavadīt brīvo laiku tik jautrā gaisotnē.

Prieks bija redzēt entuziastiski noskaņotus tēvus, vectēvus radus un draugus, prieka un smieklu pārņemtus bērnus. Milzīgs paldies par piedalīšanos un ceram uz tik pat aktīvu līdzdalību arī nākamgad.

„Taureņu” grupas skolotāja: Monta Kulbe

%d bloggers like this: