Mēnesis: 2017. gada jūnijs

Avīze NR.8

Izlaidums

26.maijs – diena, kad „Taureņu ” grupas 10 bērni svinēja savu pirmo no daudzajiem izlaidumiem. Šogad absolventu vidū bija 5 meitenes un 5 zēni. Šie pieci pāri iepriecināja savus vecākus un klātesošos tuviniekus ar deju, dziesmām un dzejoļiem. Skaisti, smaidīgi un lepni par paveikto…

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: