Māmiņdiena Cālīšiem

Pavasaris beidzot ir iestājies – daba ir modusies, viss kļūst zaļš un pumpuri pārvēršas ziedos. Arī putniņi skaisti vītero, dzied savas dziesmas, un saulīte mūs priecē un silda arvien vairāk. Par to ir liels prieks! Klāt ir arī pavasara skaistākie svētki- „Māmiņdiena”.

Šogad Cālīšu grupas bērni 10. Maija vēlā pēcpusdienā plkst. 17:00, „Pasaku valstības”  lielajā svētku zālē, savas māmiņas priecēja ar koncertu „Māmiņai svētki”. Bērni, skaisti saposušies, savām māmiņām parādīja kā putniņi dejo un dzied par prieku māmiņām. Bērni savas māmiņas mīl par visu vairāk pasaulē! Viņas ir kā saulītes saviem bērniņiem, kas silda ar mīļiem vārdiem un glāstiem. Tā mīļi aprūpēti un apmīļoti, viņi spēj izaugt šajā lielajā pasaulē. Bērni dāvāja dziesmiņu par puķīti un stādīja to Māmiņas dobītē, lai viņas var priecāties par to košumu un skaistumu.

Māmiņas tika priecētas ar jautru tamburīnu spēli. Tika dziedāta arī jauka un mīļa dziesmiņa par pašām māmiņām, kas lika nobirt arī pa kādai prieka asariņai.

Nobeigumā bērni apdāvināja savas māmiņas ar pašu gatavotām glezniņām, kurās attēlota saulīte un pašu stādītām puķītēm. Par piemiņu, no šī mācību otrā pusgada, mammas saņēma dāvanu mapītes ar bērnu darbiņiem. Neizpalika arī kopīga došanās rotaļā – „Kas dārzā”, kurā skolotājas aicināja piedalīties visas klātesošās māmiņas un tētus un arī kopīga našķošanās ar bērnu ceptiem gardajiem cepumiem.

Cālīšu gr. Audz.

 Liene Gerca ☺

%d bloggers like this: