MĀMIŅAI

Noglāsti, māmiņ, ar spārniņu

Savu mazo mārīšu bērniņu.

Piekūst mārīte caur zāles stiebriņiem skriedama,

Smaržīgā pļavā puķītēs diedama.

Noglāsti, māmiņ, ar spārniņu

Savu mazo mārīšu bērniņu.

I.Micāne.

11. maijs- Māmiņdienas koncerts ,,mārīšu’’ grupiņā.

    Mātes diena ir priecīgi pavasara svētki visiem- gan bērniem, kuri šajā dienā cenšas sagādāt prieku savam tuvākajam cilvēkam pasaulē, gan pašām māmiņām, kuras nekas uz pasaules nevar iepriecināt vairāk par bērna neviltotu pateicību un prieku.

    Mēs ļoti mīlam savas māmiņas, būt māmiņai ir atbildīgākais darbs pasaulē!  Katram bērniņam māmiņas smaids ir labākā dāvana. Lai liktu jums, māmiņas, smaidīt, mēs dziedājām, dejojām, cepām garšīgus cepumus, mēs stāstījām par saviem sapņiem, kādi mēs gribētu būt,  kad izaugsim lieli. Meiteņu sapnis, protams, ir būt tādām pašām kā viņu mīļās māmiņas, un mēs likām jums smaidīt dejojot brīnišķīgu deju ar ratiņiem.  Zēni fantazē par īstu vīru profesijām, būt ugunsdzēsējam, policistam vai armijniekam un deja ,,letkiss’’, puišu izpildījumā, lika smaidam jūsu sejās uzplaukt aizvien vairāk! Lai Jūs smaidītu, mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, jo, ja jūs smaidāt- jūs esat laimīgas, un ja jūs esat laimīgas- laimīgi esam mēs!

Mīlestības un prieka pilnus svētkus, mīļās māmiņas, esat laimīgas!

,,Mārīšu’’ grupiņas bērni’, Daina, Agnese un Dana

%d bloggers like this: