Kad es izaugšu liels, es kļūšu par…

    Marta sākumā pirmsskolas grupās tika vērsta bērnu uzmanība apgūt jaunas zināšanas par dažādām profesijām, to nozīmi, nepieciešamajiem darba rīkiem un darba pienākumiem.

    Bērni iepazinās ar dažādām grāmatām, saistībā ar profesijām un to nepieciešamo atribūtiku.  Pilnveidoja konstruktīvās iemaņas un rotaļājoties iepazina celtnieka darba specifiku, radoši darbojās ar dažādiem mākslas materiāliem, minēja mīklas, mācījās pareizi klāt galdu, spēlēja dažadas lomu rotaļas veikalā, kafejnīcā, darbnīcā, kā arī pildīja dažādas darba lapas par tēmu.„ Profesijas”.

Bērni ar lielu interesi iepazinās arī ar vecāku profesijām. Cik tās ir daudz, dažādas un cik svarīgas mūsu ikdienas dzīvē.

Kaspars Jumiķis bērnus plašāk iepazīstināja ar interneta iespējām un tā funkcijām.

Bērni noskaidroja, kas ir optiskais internets, kādas ir interneta iespējas, veica pētījumu ar optisko interneta kabeli, telefona vadiem, veica laboratorijas darbu pa pāriem. Īpašu prieku bērniem sagādāja Kaspara dāvanas bērniem – trīs telefoni, ar kuriem ikdienā spēlēt dažādas lomu spēles un ne tikai.

Andris Jezupenoks uzaicināja uz savu darbnīcu, kur ikdienā tiek gatavotas mēbeles.

Bērni izpētīja un novērtēja darba aprīkojumu:  darba galdu: urbšanas, dažādas zāģēšanas, ēvelēšanas, frēzēšanas un slīpēšanas mašīnas, kā arī dažādus rokas instrumentus. Uzklausot Andra padomus, bērni pagatavoja Ziemassvētku eglīšu kāju turētājus.

Betija  WU ar savām draudzenēm no Ķīnas dziedāja dziesmas, prezentēja Ķīnas kultūru un tradīcijas, iesaistīja bērnus radošā aktivitātē – veidojot tradicionālos lukturīšus.

Tomēr populārākā profesija „ Taureņu” grupas bērniem ir policists. Šogad ciemos pie mums bija Helmuts Šmits, kurš pastāstīja par saviem darba pienākumiem, pārrunāja dažādas situācijas drošības jautājumos uz ielas un mājās. Demonstrēja savu darba apģērbu un dalījās iespaidos par ikdienas situācijām, kurās tiek pārkāpts likums.

Paldies vecākiem par dāvāto prieku, jaunām atklāsmēm, pozitīviem iespaidiem, kurus saņēma „ Taurenīši, iepazīstot savu vecāku profesijas!

Skolotāja: Sanda Sīle

%d bloggers like this: