PIERĪGAS PIRMSSKOLAS METODIĶU UN SKOLOTĀJU SEMINĀRS

    24. februārī PPII ” Pasaku Valstība” aicināja pierīgas pirmsskolas metodiķus un skolotājas uz pieredzes skolu “Sadarbības formas ar vecākiem efektīgas komunikācijas veicināšanai un uzlabošanai”.

    1. daļā tika  prezentētas veiksmīgas un efektīvas pedagogu sadarbības formas ar vecākiem, kā, piemēram, vecāku pēcpusdienas, bērnu dienassgrāmatas, watsap lietojums, iesaistīšana projektos, kopīgi veiktajos mājas darbos utt., skolotājas noskaidroja, kādas ir raksturīgākās problēmas, kas negatīvi ietekmē savstarpējo sadarbību. Prezentācija tika papildināta ar dažādiem video materiāliem no pirmsskolas ikdienas, tādējādi stāstījumu padarot uzskatāmāku un klātesošiem saprotamāku.

     2. daļā skolotājas analizēja dažādas problēmsituācijas, diskutēja par dažādiem risinājumiem un  labās prakses piemēriem.

Pēc pieredzes skolas, skolotājām bija iespēja apskatīt grupas un skolotāju metodisko darbu izstādi.

Ar pieredzi dalījās “Pasaku Valstības” vadītāja – Ilze Pētersone –  Jezupenoka 

un metodiķe –  Sanda Sīle. 

%d bloggers like this: