ROTAĻLIETU DIENA

    Bērnu attīstībā milzīga nozīme ir rotaļām. Rotaļas ir galvenais dzīves saturs un darbošanās pamats pirmsskolā. Tajās bērni modelē dzīvi.  Lomu rotaļās bērni attaino dažādas ikdienas situācijas, kuras redzējuši. Rotaļas veicina komunikāciju, attīsta sarunvalodas iemaņas un prasmes sociālo problēmu risināšanā, kā arī veicina intelektuālo spēju attīstību. Bet nedrīkst aizmirst arī par sajūtu sekmēšanu – redzi, dzirdi, garšu, ožu un tausti.  Rotaļājoties bērns attīsta fantāziju, domāšanu, patstāvību. Šādi rotaļājoties, bērns spēj arī  parādīt savus piedzīvojumus, kurus iespējams nespēj vai negrib izteikt vārdos.

    „ Pasaku Valstībā” norisinājās rotaļlietu un rotaļas nedēļa, kuras laikā bērni rotaļājās, apguva jaunas rotaļas un, protams, neaizmirsa jau zināmās.  Bērniem bija iespēja katram no mājām atnest savu mīļāko rotaļlietu, par to pastāstīt, dalīties ar to dažādās aktivitātēs.  Rotaļlietu dienā pa „ Pasaku Valstību” rosījās burbuļu rūķis. Tā kā viņš savu vārdu bija pazaudējis, bērni viņu nolēma saukt par Sando, jo dikti līdzīgs esot viņu grupiņas skolotājai – Sandai.  Bērni kopā ar rūķi – Sando spēlēja lomu rotaļu „ Rotaļlietu veikals”, kuras laikā bērni iejutās gan pircēja, gan pārdevēja lomā. Sando bērnus visas dienas laikā vēroja un apbalvoja  par katru labi paveikto darbiņu ar vienu burbuli.  Dienas beigās bērni saskaitīja, cik katrs burbuļus ieguvuši.

    „ Cālēnu” grupas bērni rotaļājās ar savām mīļākajām rotaļlietām, kad negaidīti ciemos ieradās „ Taureņu” grupas bērni. Viņi jaunāko grupiņu bērnus priecēja ar dziesmu, kā arī ar Elīzas ceptajām vafelēm. Brīdi padraudzējušies, kopīgi parotaļājušies, tie devās ekspedīcijā uz parku. Arī „ Mārīšu” grupā visu dienu valdīja kņada, jo bērni no mājām bija atnesuši gan robotiņus, mašīnas ar pulti un citas aizraujošas rotaļlietas. Prieks dalīties, izpētīt un iepazīt tik daudz rotaļlietas vienuviet!

    Neaizmirsīsim, rotaļlieta ir svarīga lieta bērna attīstībā, sākot jau no dzimšanas līdz pat skolas vecumam un vēl tālāk. Tāpēc, radīsim iespēju bērniem rotaļāties un rotaļāsimies kopā ar viņiem ik dienu!

„ Cālīšu” grupas skolotāja: Gunta Liece

%d bloggers like this: