IZGLĪTOJOŠS GĀJIENS PA ĀDAŽIEM LATVIJAS DZIMŠANAS DIENĀ

    “Labrīt kaimiņ, pa vārtiņiem mēs nākam ar siltiem vārdiņiem..” – tā iesākās 17. novembra rīts, kad “ Mārīšu” un “ Taureņu” grupas bērni devās izglītojošā svētku gājienā pa Ādažiem, lai tuvāk iepazītu nozīmīgākos objektus novadā, sasveicinātos ar kaimiņiem un novēlētu priecīgu dzimšanas dienu.

      Uzspēlējuši parkā rotaļu “ Adiet, bērni, ko adiet” devāmies uz Ādažu pašvaldības pirmsskolu, kur mūs laipni uzņēma iestādes metodiķe Anita Šaicāne. Tās pavadībā bērni aplūkoja ziemas dārzu, peldbaseinu un jauno sporta zāli. Apmainoties ar laba vēlējumiem, mūsu gājiens turpinājās uz Ādažu Brīvo Valdorfa skolu. Tur bērni noskaidroja, ka šādas skolas Latvijā ir tikai divas, viena Ādažos, otra – Rīgā. Un šeit atrodas pirmsskola, kuru apmeklē vairāk nekā 50 bērni. Apmainoties ar svētku dāvaniņām, devāmies tālāk.

    Un kas tad tas? Ceļā uz Kultūras centru, bērnus pārsteidza pašvaldības policijas ierašanās. Policisti pastāstīja bērniem, kādēļ katrā pilsētā nepieciešama policija, ieslēdza bākugunis un sirēnas, kā arī kopā ar bērniem izvingrojās – galviņa, pleciņi, celīši, kājas.

    Nu bijām sasnieguši savu galamērķi – Ādažu kultūras centru, kurā notiek dažādi izglītojoši un izklaidējoši pasākumi – teātra izrādes, koncerti, izstādes, sapulces u.c. pasākumi. Kultūras centrā mūs sagaidīja Elita Pētersone – projektu vadītāja, kura bērniem bija sagatavojusi izglītojošu prezentāciju par Ādažiem. Prezentācijas izskaņā bērni dziedāja Latvijas Valsts himnu, baudīja siltu tēju un cienājas ar cepumiem.

    Katrā vietā, kurā ciemojāmies tika atstāta Latvijas dzimšanas dienas svētku lentīte, vēstot par to, ka mēs esam vērtīga daļiņa no savas zemītes, tie ir mūsu svētki un šeit ir mūsu mājas.

“ Taureņu” grupas skolotāja: Sanda Sīle

%d bloggers like this: