RŪĶU MAMMAS PUTRAS BALLE

Putra, putra palīdzēja

Visur, kur vien vajadzēja,

Tagad iesim palīgā

Putrai ielīst vēderā!

      Latvijā putru ēšanai ir senas tradīcijas. Mūsdienās tās ir ieguvušas jaunu veidolu un ir gan vienkārši, gan garšīgi pagatavojamas. Turklāt graudaugu putras ir enerģijas un spēka avots.

    „Vāru, vāru putriņu…” – tā divas nedēļu garumā no 01. līdz 11. novenbrim čakli strādājām arī mēs „ Pasaku Valstībā”. Pirmajā nedēļā bērni paplašināja savas zināšanas par graudu veidiem, izplatītāko graudaugu īpašībām, izmantošanas iespējām ikdienas uzturā, paplašināja vārdu krājumu: arājs, ecēšas, vārpa, izkapts, art, kult, …, noskaidroja kā rodas maizīte, teatrāli izspēlēja pasaku – „ Kukulītis” , kā arī veicināja mākslinieciski patstāvīgo darbību, pašiem sacerot pasakas.  Otrajā nedēļā bērni noskaidroja no kādiem graudiem tiek pagatavotas dažādas putras, spēlēja dažādas lomu un kustību rotaļas un to visu attēloja savos gleznojumos un  rokdarbos.

    Rūķu mammas putras ballē bērni gāja jautrās rotaļās un dejās,  izdzīvojām ražas novākšanu, kūlām labību, samalām graudus sudmalās un cepām maizes kukulīšus. Aptaujājot bērnus, kura putra tad viņiem visvairāk garšo, viennozīmīgi atbilde bija –  kukurūzas putra, tā tad arī tika celta galdā, ciemojoties pie rūķu mammas virtuvē. Tas, ka bērniem putras garšo, apliecina tukšās putras bļodiņas un sauciens putras mammai:” Lūdzu vēl!”

    Patiess prieks bija dzirdēt, ka putras, izrādās, esot garšīgas un ļoti daudzi tās labprāt ēstu brokastīs un launagā ne tikai pirmsskolā, bet arī savās mājās.

„Taureņu” grupas skolotāja: Sanda Sīle

%d bloggers like this: