Mēnesis: 2016. gada Oktobris

VECMĀMIŅU UN VECTĒTIŅU PĒCPUSDIENA

    Kurš mūs vienmēr pacienā ar saldumiem vai kaut ko patiesi gardu, ja ne vecmāmiņa. Kurš spēj uzmeistarot kādu mantu no koka, ja ne vectētiņš. Šos cilvēkus mīlam un cienām, un cenšamies palīdzēt un iepriecināt, jo viņi ir dzīves gudrību devēji, spēcīgs ģimenes…

RUDENS IETINIES RAIBAJĀ KARUSELĪ

Rudentiņš – bagāts vīrs      Ādažu PPII „ Pasaku Valstība” vestibilā apskatāma ikgadējā Miķeļdienas izstāde, kas veltīta rudens tēmai un ražas bagātībai. Uzslavējama ir vecāku un bērnu kreativitāte un izdomas iespējas no rudens veltēm izveidojot visdažādākās kompozīcijas – ābolu tārpiņus, ķirbju karietes, ezīšus,…

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: