ES PAZINU TO PUTNIŅU

 Lieldienas “Pasaku Valstībā” tiek ļoti gaidītas, jo līdz ar tām atnāk pavasaris ar bērnu ļoti iecienītiem sēšanas un stādīšanas darbiem, ilgi gaidītām putnu dziesmām. Saule spīd arvien spožāk un mums tiek arvien vairāk gaismas, vietām jau parādās pirmie zāles asniņi. Tātad, pavasaris ir klāt!

    Tematiskajā rītā „ Es pazinu to putniņu” pie bērniem ieradās lācītis, kurš no skanīgajām putnu dziesmām bija pamodies no ziemas miega. Bērni kopā ar ķepainīti izlocīja kājas rotaļās un dančos, apguva praktiskas iemaņas, kā, izmantojot dabas materiālus, ir iespēja tikt pie krāšņām Lieldienu olām. Bērni kārtīgi izšūpojās, ripināja olas, sacentās, kuram spēcīgāgākā ola.

    Šajā laikā daudzviet Ādažos un tās apkartē klaudzēja āmuri un tapa daudzas jaunas mājvietas putniem, jo čakli pie darba stāja „ Pasaku Valstības” tēti ar saviem bērniem.

    Būrīša izlikšana parka teritorijā ne tikai bērniem, bet arī vecākiem pavērs iespēju piesaistīt putnus tuvāk pirmsskolai un iepazīt tos tuvāk visa gada garumā.

Metodiķe: Sanda Sīle

%d bloggers like this: