Lapa 26. janvāris, 2016

Ar sveicieniem Jaunajā gadā!

Skanīgu dziesmu pavadījumā un ritmisku deju tempā 2016.gada 20.janvārī tika ieskandināts Pērtiķa gads, kurā savu dziedātprasmi, dejotprasmi un uzstāšanās mākslu demonstrēja interešu izglītības pulciņu bērni no vokālā ansambļa, ritmikas un Zumba Kids kolektīva. Bērnu pozitīvais enerģijas lādiņš tik ļoti uzlādēja skatītājus, ka koncerta noslēgumā…