Sadraudzības pasākums „ Bumbu spēles”

Mūsu stadionā plašā,

Raitas sporta spēles rit.

Daži traucas solī ašā,

Citi bumbu vārtos sit.

Ziedonī vai ziemā bargā,

Spēka pilni esam mēs,

1, 2, 3

Mēs no „Pasaku Valstības”!

  2016. gada 22. janvārī Ādažu sporta kompleksā norisinājās Ādažu pirmsskolas izglītības iestāžu sadraudzības pasākums „Bumbu spēles”.  Ceļu uz sporta namu mēroja  „ Taureņu” grupas bērni, kuri  sacentās bumbu ķeršanā, mešanā un citās aktivitātēs.

šoreiz galvenais noteicošais nebija sportiskie rezultāti, finiša metri vai sekundes, bet gan prasme kopīgi darboties un rast prieku par paveikto.

Sporta svētku uzvarētāji bija visi sportiskā azarta pārņemtie! Bet vislielākais prieks par godam nopelnīto balvu – bumbu, saldumiem un diplomu.

Paldies Kadagas pirmsskolas izglītības iestādei par kustīgi, lustīgi pavadīto laiku!

Metodiķe: Sanda Sīle