Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas, aiznes mani uz laimīgo zemi!

Visu iepriekšējo nedēļu runājām labus vārdus un domājām gaišas domas,  lai 16. novembrī sanāktu visi kopā un atzīmētu Latvijas 97. gadadienu.

Pie bērniem ciemos ieradās Annas Brigaderes pasaku varonis –  Sprīdītis, kurš kopā ar bērniem izstaigāja visus četrus Latvijas novadus un atgādinaja, cik mūsu Latvija ir bagāta un skaista: gan ar mežiem, labības laukiem, māla greznajiem podiem, varenajiem ozoliem un augstajiem kalniem.

Skanēja tautasdziesmas – “Saulīt silta, zemīt laba”, „ Sen to Rīgu daudzināju”, dziesmas – “Rīga dimd”, „ Rakstā situ sprigulīti”, bez kurām Latvijas svētki nav iedomājami.

Sprīdītis nedevās labākas dzīves meklējumos uz citām zemēm, bet palika uzticīgs savai zemei, dzimtenei, savām mājām, savai Laimīgajai Zemei – Latvijai. Svarīgi mums visiem atcerēties, ka mēs neesam vieni. Mums ir vecmāmiņas un Lienītes, kas mūs mīl. Mums ir draugi visapkārt. Svarīgi ir kopt savu draudzību, novērtēt to, kas mums dots. Priecāsimies un būsim lepni par savu zemi!

Svētku noslēgumā – izskanēja kopīga dziesma par Latviju mūsu sirsniņās. Paldies vecākiem, kas pievienojās svinībām tik agrā rīta stundā. Paldies skolotājām, kas ieguldīja darbu svētku tapšanā!