Mārtiņdiena

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

Mārtiņi ir latviešu gadskārtu paražās svinama diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Līdz Mārtiņiem bija jābeidz rudens aršana un kulšana. Pēc Mārtiņiem beidzās arī ganu laiks.

 Skanīgi, lustīgi un skaļi tika nosvinēta Mārtiņdiena! „ Taureņu” grupas bērni uzzaicināja citas grupas bērnus ciemos uz savu pirmizrādi „Kukulītis”. Pašiem mazākajiem „Cālīšu” grupas bērniem, šis bija īpašs notikums, jo pirmo reizi devās ar savām kājiņām uz otro stāvu, kur viss bija neierasts un svešs, taču zinātkārās acis ar prieku šaudījās uz visām pusēm. Pēc izrādes tika sumināts gan Mārtiņdienas gailis, gan dziedātas dziesmas, iešana rotaļā ar  cisu maisu, gan uzdotas āķīgas mīklas skatītājiem.

Vēlaties uzzināt kāda būs ziema? Par laika vērojumiem Mārtiņdienā stāsta daudzi ticējumi. Secinājums, vērojot laika apstākļus, ziema gaidāma silta! ☺