Lapa 12. novembris, 2015

Mārtiņdiena

Zeme rīb, rati klaudz, Kas to zemi rībināja? Nu atbrauca Mārtiņdiena Deviņiem kumeļiem. Mārtiņi ir latviešu gadskārtu paražās svinama diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Līdz Mārtiņiem bija jābeidz rudens aršana un kulšana. Pēc Mārtiņiem beidzās arī ganu laiks.  Skanīgi, lustīgi un…