Izlaidums 2014

Mīļie, absolventi!

Šis mūsu pirmsskolai ir trešais izlaidums. Ziņkārīgās acis nu ir kļuvušas  vērīgas un zinātkāras,  čaklās rociņas veiklas un darbīgas. Jautājumi, kāpēc? Cik daudz? Nebeidzās ne „ Cālēnu” , ne „ Mārīšu”, ne arī „ Taureņu” grupā. Un mēs ceram, ka šī vēlme uzzināt vēl un vēl nebeigsies arī skolā.

Sirsnīgu paldies bērniem par viņu darba čaklumiņu un vecākiem par sapratni un izpalīdzību ikdienā! Novēlam ar prieku atcerēties šo nozīmīgo dzīves posmu – bērnību, kā arī lai pietiek vēlmes izzināt, pētīt un  apgūt jaunas zināšanas turpmākajā dzīvē!

 

Smiekli, prieki, stiķi, niķi,

Blēņas, palaidnības, draudzība, uzticība,

Spītība, veiklība, čaklums, mīļums,

To visu sniedz bērni mums!

Ar mīlestību pamācam, audzinām, lutinām,

Dažbrīd arī sabaram, bet tad mīļi apskaujam.

Visi mēs šai draugu lokā,

Roku rokā  ejam kopā,

No sirds uz sirdi,

Viens par visiem, visi par vienu!

/Elīna Eglīte/

Skolotāja: Sanda, Elīna un auklīte Madariņa