Suminām izcilniekus ar labām sekmēm mācībās!

 

Div’ rociņas, div’ kājiņas

Lielu darbu nejaudāja,

Daudz rociņu, daudz kājiņu

Lielu darbu padarīja.  /latv.t.dz./

 

Pagājis atkal svētīgs mācību gads arī skolnieciņiem mīļajā „PASAKU VALSTĪBĀ”. Ar gandarījumu varam teikt – bērniem ir lieliskas atzīmes liecībās, kas ir pierādījums mūsu – pedagogu un bērnu ikdienas darbam. Ļoti rezultatīvi sasniegti mērķi. Bērniem ir augstākās atzīmes liecībās, pateicības par izcilām zināšanām. Jā, darbam sūras saknes, bet saldi augļi.

Un tad – klāt skaistā svētku diena! SVINAM!

Draudzības aplītī savienojot rokas, atvadījāmies līdz septembrim. Katrs skolēns saņēma no mums atzinības dāvaniņas – kā pateicību par mācībām.

UN TAD! Jautrākā svētku daļa – sacensības, atrakcijas ar profesionālo skolotāju Elīnu, šoreiz matroža personā.

Cik patīkami bija redzēt bērnu prieku un atraktivitāti!

Tad – gardumi, picas, saldējums – viss bērniem par prieku!

Mēs – komanda – visas trīs skolotājas pateicamies vadītājai Ilzītei un Dacei par nesavtīgo atbalstu visa gada garumā un metodiķei Sandiņai par sirsnību!

Paldies, mīļie vecāki, par uzticēšanos un pozitīvo sadarbību! Jums ir lieliski bērni!

Paldies mīļajiem bērniem par mīlestību, ko savstarpēji viens otram devām! Lai Jums jauka vasariņa! UZ REDZĒŠANOS SKOLIŅA!

SIRSNĪBĀ UN PATEICĪBĀ JŪSU SKOLOTĀJAS – ABAS LĪGAS UN SARMĪTE.