Mēnesis: 2014. gada maijs

Pasākumi jūnijā

02.06.14. Imanta Paura koncerts bērniem „Vasariņu gaidot!” Plkst.16.30. 04.06.14. Izlaidums. 18.06.14. Keramika. „Taureņu” grupai plkst. 16.10. „Mārīšu” grupai plkst.16.30. 20.06.14. Ielīgosim Jāņus. Lūgums bērniem bērnudārzā ierasties ar vainadziņiem un mazu cienastiņu. Būs jautras dejas, rotaļas un pikniks. 27.06.14. Koncerts. Mājas darbiņš visa jūnija garumā….

Gaujas svētki Ādažos

Gaujas ielu svētku ideja radās līdz ar jaunas iestādes – Ādažu Kultūras centrs izveidošanu. Maija sākums ir Valsts svētku, Mākslas dienu, Kultūras centra dzimšanas dienas un Ģimenes svētku laiks. Tādēļ Ādažu novada svētki notiek tieši šajā laikā. Kā stāsta Ādažu Kultūras centra vadītāja Linda…

Māmiņdiena Pasaku valstībā

SKAISTĀKIE SVĒTKI – MĀMIŅDIENA! Dziedāja dziesmas koki un zvēri, ūdeņi burbuļoja. Atvērās ziedi, atvērās sirdis, debesis vīteroja.    Uz visas pasaules ir tik daudz mammas un viņas visas ir īpašas, mīļas un labas, bet tomēr vislabākā ir katram sava vienīgā. Māmiņas koncertā baudīja krāsainus…

Krāsu māksla pavasarī

Pasākumi maijā

07.05.14. „Mārīšu” grupai māmiņdiena, plkst. 17.00. 08.05.14. „Taureņu” grupai māmiņdiena, plkst. 17.00. 12.05.14. „Cālēnu” grupai māmiņdiena, plkst.17.00. Lūgums vecākiem svētku  tērpus atnest maisiņā ar bērna vārdu un nodot to savas grupas skolotājai! 14.05.14. Rīgas leļļu  teātra izrāde bērniem  – „Sprīdītis,” plkst. 16.30. 20.05.14. Keramika….