Uzmanību vecāki!

Attīstības skoliņas nodarbības notiks līdz 

19.decembrim , pēc tam visi kopā dosimies Ziemassvētku brīvdienās un darbiņu atsāksim 9.janvārī.

illu